"Ieder bewandelt zijn eigen unieke pad." © JustCare

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

Natuurlijk willen we bij JustCare het liefst zelf de klacht met u behandelen en oplossen, maar wanneer dit op de een of andere manier niet lukt zijn er een vertrouwenspersoon en twee klachtenregelingen opgezet.

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJvertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Klachtenportaal SKJ

Wanneer de klacht gaat over het handelen van ons als hulpverlener dan dient u de klacht in te dienen bij het SKJ (Stichting Kinder en Jeugd), deze stichting zal u vervolgens helpen met het indienen van de klacht; Klachtenportaal SKJ

Klachtenportaal voor de instelling JustCare

Wanneer de klacht gaat over de instelling JustCare, dus de manier van aanpak losstaand van het handelen van de hulpverlener kunt u terecht bij:

Deze klachtenregeling zal lopen via SoloPartners, via de hulpverlener van JustCare kunt u hier meer informatie over krijgen.