"Ieder bewandelt zijn eigen unieke pad." © JustCare

Behandeling op maat

Een probleem of aandoening kan uw kind behoorlijk in zijn of haar ontwikkeling remmen. In de behandeling op maat kan gewerkt worden aan verschillende problematieken, sociale en emotionele problematiek, maar ook angst en gedragsproblematiek. Verder zijn er een aantal specifieke soorten problematiek die onder de behandeling op maat vallen. Deze zijn hieronder te vinden.

Met jeugdigen (10 t/m 18 jaar) zal er gewerkt worden via opdrachten en gesprekken, met kinderen werken we vooral via oefen- en spelvormen. De behandelingen van JustCare worden zowel particulier als doormiddel van PGB gefinancierd.

Problematieken

De verschillende onderstaande problematieken worden bij JustCare behandeld.

Emotionele problemen doen zich vaak voor rondom aandoeningen op het autistisch spectrum. Persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline hebben eveneens effect op de emotionele ontwikkeling. De behandeling van JustCare zorgt ervoor dat zowel uw kind als uw gezin beter kunnen omgaan met de aandoening.

Onder sociale problemen verstaan we onder andere problemen die zich voordoen bij aandoeningen als PDD-NOS, Asperger en klassiek autisme. Andere factoren als gezins- en omgevingsfactoren kunnen tevens invloed hebben op de normale sociale ontwikkeling. De behandeling van JustCare helpt u en uw kind met de omgang met de problematiek en het voortzetten van de sociale ontwikkeling.

We zien gedragsproblemen vaak voortkomen uit aandoeningen als ODD en bij gezinsomstandigheden die effect hebben op problemen rondom het gedrag. JustCare biedt een behandeling in de vorm van een combinatie met ouderlijk advies en gezinstherapie. Op die manier staan we zowel u, uw kind als het hele gezin bij.

Heeft uw kind last van een verminderd zelfvertrouwen en zit dit uw kind in een van de verschillende ontwikkelingsgebieden in de weg? De behandeling van het zelfvertrouwen vanuit JustCare zorgt ervoor dat de verschillende ontwikkelingsgebieden weer leeftijdsadequaat verder kunnen ontwikkelen.

Heeft uw kind moeite na een periode van thuis zitten om weer naar school te gaan? Samen met JustCare kunt u deze weg voor uw kind vergemakkelijken. Door middel van stappenplannen en de behandeling van de angst zal de weg terug naar school worden ingezet en verstevigd.

Wanneer uw kind moeite ondervindt in zijn of haar ontwikkeling kan dit ook voor ouders een stress verhogende factor zijn. De ouderbegeleiding is er om ouders mee te nemen in het traject en in de vorm van gesprekken en opdrachten mee te kunnen in de ontwikkeling van het kind.