"Ieder bewandelt zijn eigen unieke pad." © JustCare

Gezinshulpverlening

Bij de gezinshulpverlening komt de begeleider van JustCare bij u thuis om samen met u en uw kinderen een ander licht te laten schijnen op het voorkomende probleem in uw gezin. U kunt hierbij denken aan training in het omgaan met elkaar, weer in gesprek komen met elkaar of het op een andere manier woede en irritatie leren verwerken. Aan de hand van deze vormen van hulpverlening zal er gewerkt worden aan het terugbrengen van de harmonie in uw gezin. De hulpverlening zal bestaan uit zowel gezins als individuele gesprekken. Hoe dit bij JustCare verder te werk gaat, kunt u hieronder vinden.

Stappenplan

U zoekt via het aanvraagformulier voor de gezinsbegeleiding contact met JustCare. Vervolgens wordt er via de e-mail of de telefoon een telefonische intake gepland.

In de, geheel vrijblijvende, telefonische intake bespreekt u uw probleem met de begeleider van JustCare. In overleg met u zal er vervolgens een voorstel gedaan worden en wanneer u hiermee akkoord gaat zal er een intake aan huis worden ingepland.

Bij de intake aan huis wordt samen met u en uw gezin de situatie doorgesproken en gekeken of de begeleider van JustCare voor uw gezin van waarde kan zijn. Mocht dit het geval zijn tekent u een contract en wordt de samenwerking gestart.

Wanneer de begeleiding het gewenste resultaat heeft behaald zal er in overleg met u en uw gezin besloten worden de begeleiding te beëindigen. Vervolgens zullen er naar wens nog een aantal evaluatiemomenten volgen, dit om te monitoren of het gewenste resultaat nog steeds aanwezig is.