"Ieder bewandelt zijn eigen unieke pad." © JustCare

Adviesgesprek

In een adviesgesprek kan de hulpverlener een ander licht op uw probleem laten schijnen. Samen met u zal er worden toegewerkt naar de oplossing van uw probleem. Het adviesgesprek kan in de vorm zijn van een consult of een behandeling, deze kunnen zowel aan huis plaatsvinden als via de telefoon. U kunt hierbij denken aan opvoedkundig advies, school/niveau-keuze advies en advies op het gebied van de ouder-kind relatie. Hoe dit bij JustCare te werk gaat, kunt u hieronder vinden.

Stappenplan

U zoekt via het aanvraagformulier voor het adviesgesprek contact met JustCare. Vervolgens wordt er via de e-mail of via de telefoon een contactmoment gepland.

Via het contactformulier kunt u aangeven of u het adviesgesprek telefonisch of aan huis zou willen ontvangen. De kosten hiervoor zijn hieronder te vinden. Voor het adviesgesprek aan huis worden, buiten de omgeving van de gemeente Haarlem, vervoerskosten in rekening gebracht.

      • Er wordt een tweede adviesgesprek ingepland om verdere problemen te kunnen bespreken. Dit is zowel op de korte termijn als op de lange termijn mogelijk.
      • Wanneer er naar aanleiding van het adviesgesprek behoefte is aan uitgebreidere begeleiding, kunt u samen met JustCare kijken welk pakket het beste past bij u en uw kind. Om op die manier samen te werken aan de ontwikkelingsproblemen in een veilige omgeving.

Wanneer het gesprek naar voldoening is verlopen en er geen verdere onderdelen te bespreken zijn wordt de sessie afgesloten. Na het eerste gesprek wordt het voor de client eenvoudiger om, wanneer nodig, een volgend gesprek te plannen. De nazorg is naar keuze van de client, deze is in verschillende vormen beschikbaar.

[123-contact-form i14954]